Kdy V kolik Co Kde Foto
 pátek

10. června 2016

 20. hodina a

21. hodina

                       Noc kostelů 2016

Letos vystoupí Missa s doprovodem violoncella a hoboje.

Dva hodinové bloky budou věnovány Krylovým

stále aktuálním písním a básním, které doplní

méně známá fakta z Krylova dětství.

Vstup zdarma.

kostel sv. Václava,

Praha 10 Vršovice